Cancioneiro Popular Galego: 7 tomos, 10 vol. D....
Cancioneiro Popular Galego: 7 tomos, 10 vol. D....
Cancioneiro Popular Galego: 7 tomos, 10 vol. D....
Cancioneiro Popular Galego: 7 tomos, 10 vol. D....
Cancioneiro Popular Galego: 7 tomos, 10 vol. D....
Cancioneiro Popular Galego: 7 tomos, 10 vol. D....
Cancioneiro Popular Galego: 7 tomos, 10 vol. D....
Cancioneiro Popular Galego: 7 tomos, 10 vol. D....
Cancioneiro Popular Galego: 7 tomos, 10 vol. D....
Cancioneiro Popular Galego: 7 tomos, 10 vol. D....
Cancioneiro Popular Galego: 7 tomos, 10 vol. D. Schubarth. A. Santamarina
Cancioneiro Popular Galego: 7 tomos, 10 vol. D. Schubarth. A. Santamarina
Cancioneiro Popular Galego: 7 tomos, 10 vol. D. Schubarth. A. Santamarina
Cancioneiro Popular Galego: 7 tomos, 10 vol. D. Schubarth. A. Santamarina
Cancioneiro Popular Galego: 7 tomos, 10 vol. D. Schubarth. A. Santamarina
Cancioneiro Popular Galego: 7 tomos, 10 vol. D. Schubarth. A. Santamarina
Cancioneiro Popular Galego: 7 tomos, 10 vol. D. Schubarth. A. Santamarina
Cancioneiro Popular Galego: 7 tomos, 10 vol. D. Schubarth. A. Santamarina
Cancioneiro Popular Galego: 7 tomos, 10 vol. D. Schubarth. A. Santamarina
Cancioneiro Popular Galego: 7 tomos, 10 vol. D. Schubarth. A. Santamarina

Cancioneiro Popular Galego: 7 tomos, 10 vol. D. Schubarth. A. Santamarina

Arco Iris Musical

Fuera de stock
225,96 €

  Gastos de envío

Los gastos de envío se recalculan al introducir la dirección de destino. Más información.

 

Arco Iris Musical

En 1984 publícase o Cancioneiro Popular Galego co patrocinio da Fundación Barrié de la Maza.

1. Oficios e Labores.

2. Festas Anuais.

3. Romances Tradicionais.

4. Romances Novos.

5. Cantos Dialogados.

6. Coplas Locais e Cantos Dialogados e máis Coplas Diversas.

7. Cantos Enumerativos e Estrófico: Indices e táboas sinópticas.

Esta obra recoge un amplísimo trabajo de investigación, patrociado por la Fundación, que supone la máxima aportación realizada hasta el momento en el área de conocimiento y conservación del folcklore musical de Galicia. Cada volumen se divide en un tomo de melodías y otro de letras. El primer tomo contiene una introducción, las melodías, comentarios melódicos, notas bibliográficas, nómina de informantes, índice de localidades y mapas. El segundo tomo presenta los textos ordenados por temas y géneros.

O traballo de recolleita levouse a cabo, entre 1978 e 1983 por Dorothé Schubarth, coa inestimábel axuda de Antón Santamarina, por trinta e oito zonas da nosa xeografía, incluídas áreas limítrofes. A riqueza, a diversidade e a particularidade das nosas melodías, coplas, lendas e contos prolongaron o traballo máis do inicialmente planeado e permitiron configurar un corpus de traballo sobre o que fundar unha nova metodoloxía etnomusicolóxica, con novos parámetros de clasificación e de estudo, que continúan a influír nos investigadores actuais. O resultado deste inmenso labor foi a publicación do Cancioneiro Popular Galego, en sete volumes, como quedou dito, editados pola Fundación Barrié en 1984, que apoiou economicamente a prolongada estancia da profesora Schubarth en Galicia.

Sin reseñas

¿Podemos ayudarte?